Yardım

ÇEREZ POLİTİKASI

Hasco Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“HascoMetal”) olarak https://www.hascometal.com internet sitesi (“Site”) içerisindeyer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”),Hasco Metal tarafından yönetilen Site geçerli olup çerezler Politika’da açıklananşekilde kullanılacaktır.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesitarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır.Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonrakiziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulançerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler,ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiğibilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internetsitesi alan adı (örn. https://www.hascometal.com) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde,internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçiziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internetsitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, NasılGönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome,Safari vb. gibi) ile Hasco Metal’a ait internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

  • Sahipliklerine göre birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezlerkullanılmaktadır. Birinci taraf çerezler, Hasco Metal tarafından oluşturulurken üçüncütaraf çerezleri, Hasco Metal ile iş birliği içerisinde olan firmalar tarafındanoluşturulmaktadır.
  • Aktif olduğu süreye göre oturum çerezleri ve kalıcıçerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, çevrimiçi ziyaretçininSite’yi terk etmesiyle birlikte silinirken kalıcı çerezler, kullanım alanına bağlıolarak çeşitli sürelerle çevrimiçi ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
  • Ayrıca kullanım amaçlarına göre Site içerisinde pazarlama çerezleri veistatistik çerezleri kullanılmaktadır.

 

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Hasco Metal tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;

 

Cookie Service Provider

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

hascometal.com

_ga

Bu çerezler Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi,oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını takip etmek içinkullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak içinrastgele oluşturulan bir numara atar.

İstatistik

2 Yıl

hascometal.com

_gat

Bu çerezler, yüksek trafikli sitelerdeki verilerin harmanlamasını sınırlamak içinistek oranını kısıtlamak için Google Universal Analytics tarafından yüklenir.

Performans

1 dk

hascometal.com

_gid

Bu çerezler Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerinbir web sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve sitenin nasılolduğuna dair bir analiz raporu oluşturulmasına yardımcı olur. Toplanan veriler arasında ziyaretçisayısı, geldikleri kaynak ve sayfalar anonim bir biçimde toplanmıştır.

İstatistik

1 Gün

 

 

Çerezler, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgilikişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri içinveri işlemenin zorunlu olması” ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çereztercihlerinizdeki onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek içinçerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halindekullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikleteknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezlerSite’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazıfonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tümsiteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde,üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturumçerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezlerisilebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızınçerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayaraktarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Ayrıca;

  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.orgveya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da'Privacy Badger' uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

Hasco Metal, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamındakullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası değiştirmehakkını saklı tutar.